Sopimus

Facebook

TARKOITUSPERÄISEN PIENILAINAN SOPIMUSEHDOT

 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET

MediCredit OÜ, rekisteritunnus: 12533115, osoite: Pärnu mnt 67a, Tallinna, 10134, Harjun maakunta, hallituksen jäsen Andre Liplik

ja

Asiakas – ……………………….., henkilötunnus: ………………………, asuinpaikka: ……………………………,

solmivat tarkoitusperäisen pienlainasopimuksen (jäljempänä Sopimus) sekä sopivat seuraavassa:

 

 1. KÄSITTEET

2.1. Lainasumma tai Laina on rahasumma, jonka MediCredit lainaa Asiakkaalle Hoito laitoksen tarjottavan hoitopalvelun rahoittamiseksi, Sopimuksen mukaisesti. Ennen Lainasumman maksatusta MediCredit tekee Lainapäätöksen Lainan maksatuksesta.

2.2. Lainalaskin on MediCreditin Nettisivuilla sijaitseva laskin, jonka avulla Asiakas saa laskea Lainasumman, minkä hän haluaa lainata MediCreditiltä ja minkä hänen velvollisuutena on maksaa takaisin tämän Sopimuksen ja sen perusteella laaditun Asiakkaan henkilökohtaisen Maksuaikataulun mukaisesti. Jos Asiakas on löytänyt Lainalaskimen avulla itselleen sopivan Lainan, hän saa esittää Lainahakemuksen Sopimuksen mukaisesti.

2.3. Eräpäivät ovat Maksuaikataulussa esitetyt päivämäärät, jolloin Asiakkaan pitää palauttaa MediCreditille kyseinen osan Lainasummasta ja Koroista eli toteuttaa Maksuaikataulussa esitetty Kuukausierä.

2.4. Lainatarjous on MediCreditin tekemä henkilökohtainen Lainan tarjous, jonka MediCredit tekee Asiakkaalle tämän haluamastaan Lainasummasta sekä hänen luottokelpoisuudestaan lähtien. Lainatarjous toimitetaan Asiakkaalle Lainahakemuksen esittämisen jälkeen.

2.5. Lainapäätös on päätös, jolla MediCredit päättää, joko hän suostuu solmimaan Asiakkaan kanssa Sopimuksen ja antamaan Lainasumman vai ei. MediCredit saattaa myös perustellusti kieltäytyä Asiakkaan haettavan Lainapäätöksen tekemisestä. Molemmissa tapauksissa MediCredit ilmoittaa päätöksestään Asiakkaalle. MediCreditin Lainapäätös saa sisältyä Lainatarjoukseen tai olla myös erillinen asiakirja.

2.6. Lainanhakija on luonnollinen henkilö, joka on esittänyt MediCreditille Lainahakemuksen. Hän on täyttänyt Hoitolaitoksessa kyseisen Lainahakemuksen lomakkeen tai esittänyt Lainahakemuksen MediCreditin Nettisivuston kautta. Lainanhakijasta tulee Asiakas, kun MediCredit on tehnyt myönteisen Lainapäätöksen.

2.7. Lainahakemus on Lainahakijan tahdonilmaisu Lainasumman saamiseksi, jonka Lainanhakija toimittaa MediCreditille, joko omakätisesti allekirjoitettuna hakemuksena tai MediCreditin Nettisivujen kautta.

2.8. Maksuaikataulu on Sopimuksen perusteella MediCreditin toimesta Asiakkaalle laadittu ja toimitettu henkilökohtainen Lainan sekö Korkojen osittain takaisinmaksamisen aikataulu. Maksuaikataulussa on esitetty Lainasumma, Korko, Kuukausierä sekä Lainasumma ja Korkosumma yhteensä. Maksuaikataulu on Sopimuksen erottamaton liite.

2.9. Kuukausierä on Maksuaikataulussa esitetty Lainan erä, joka koostuu Lainasummasta ja Koroista. Lainasumma ja Korot ovat jaettu Kuukausieriin joko Asiakkaan Lainahakemuksen ja/tai MediCreditin esittämän Lainatarjouksen mukaisesti.

2.10. Korko on velvoiteoikeuslain tarkoituksessa, korko, joka on sekä summamääräisenä että myös prosenttina Lainasummasta, joka on malliksi ja useimpien Lainasummien osalta esitetty MediCreditin Nettisivuilla, osastolla ”Lainatuotteet“. Mikäli Asiakkaan haluama Laina ei näy MediCreditin Nettisivuilla olevassa Lainatuotteiden taulukossa tai ei perustu Lainalaskimeen, MediCredit tekee Asiakkaalle henkilökohtaisen Lainatarjouksen.

2.11. Euroopan kuluttajaluoton standarditiedon tietosivu on tietosivu, joka antaa Lainanhakijalle katsauksen rahoituspalvelun käytön oheiskuluista ja velvollisuuksista.

2.12. Sopimus on tämä tarkoitusperäisen pienlainan sopimus yhdessä kaikkien liitteiden kanssa.

2.13. Osapuoli tai osapuolet on/ovat MediCredit ja Asiakas erikseen tai yhdessä.

2.14. Työpäivä on jokainen kalenteripäivä maanantaista perjantaihin, joka ei ole valtakunnallinen pyhä.

2.15. Nettisivut ovat MediCreditin kotisivut Internetissä osoitteessa medicredit.ee.

2.16. Asiakas on lainansaaja eli luonnollinen henkilö, joka on esittänyt Lainahakemuksen ja jolle MediCredit on Lainasumman maksanut sekä jonka velvollisuutena on maksaa Laina takaisin Sopimuksen ja Maksuaikataulun mukaisesti.

2.17. Lainanantaja on juridinen henkilö, MediCredit OÜ (rekisteritunnus: 12533115, osoite: Pärnu mnt. 67a Tallinna, Harjumaa 10134), jonka toimialaksi on rahoituspalvelut.

2.18. Hoitolaitos on hammashoitoa, proteeseja tms. hammashoitopalvelua, tarjoava hoitolaitos, kirurgiapalveluja tarjoava hoitolaitos, eläinklinikka- tai muuta lääketieteellistä palvelua tarjoava hoitolaitos, joka on MediCredit OÜ:n yhteistyökumppaniksi ja joka tarjoaa MediCreditin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen nojalla henkilöllisyyden toteamisen palvelua, ottaa vastaan Lainahakemuksia sekä jolle MediCredit antaa Asiakkaan hakemuksesta Lainasumman. MediCredit OÜ:n yhteistyökumppaneina olevien Hoitolaitosten luettelo on esitetty MediCreditin Nettisivuilla. Hoitolaitos ei ole tämän Sopimuksen osapuolena. Hoitolaitoksen nimi, yhteystiedot sekä muu Hoitolaitosta koskeva tieto on merkitty Lainahakemukseen.

 

 1. LAINAHAKEMUS JA SOPIMUKSEN SOLMIMINEN

3.1. Lainahakemuksen esittämisen ja ennen Sopimuksen sekä Maksuaikataulun allekirjoittamista Lainanhakijan pitää todentaa henkilöllisyytensä voimassa olevan henkilötodistuksen nojalla MediCreditin yhteistyökumppaniksi olevassa Hoitolaitoksessa tai MediCreditin toimistossa. Henkilötodistuksia ovat Viron Tasavallan passi, ID-kortti tai Virossa annettu ajokortti. Henkilötodistus, jonka nojalla Lainanhakijan henkilöllisyys todetaan, pitää olla voimassa. Tietojensa oikeellisuudesta on vastuussa Lainanhakija.

3.2. Hoitolaitos, joka on Lainanhakijan henkilöllisyyden todennut, tekee kopion kyseiselle lomakkeelle Lainanhakijan henkilötodistuksesta sekä välittää kyseisen kopion MediCreditille.

3.3. Lainanhakija esittää MediCreditille Lainan saamiseksi Lainanhakemuksen. Lainan hakemiseksi Lainanhakijan pitää olla ainakin 21-vuotias. Lainahakemuksen esittämiseksi Lainanhakijalla on kaksi (2) mahdollisuutta:

1) Lainansaaja syöttää tietonsa MediCreditin Nettisivuilla olevaan rekisteröitymislomakkeeseen, tutustuu ja vahvistaa, että suostuu Sopimuksen ehtoihin sekä esittää sähköisen Lainahakemuksen. Kun MediCredit tekee myönteisen Lainapäätöksen, hän toimittaa Asiakkaan s-postiosoitteeseen Sopimuksen ja henkilökohtaisen Maksuaikataulun sähköisesti allekirjoitettavaksi. Samalla MediCredit toimittaa Asiakkaalle Euroopan kuluttajaluoton standarditiedon tietosivun.

2) Lainanhakija toteaa henkilöllisyytensä, tutustuu sekä allekirjoittaa Sopimuksen sekä täyttää ja allekirjoittaa omakätisesti Lainahakemuksen Hoitolaitoksessa. Kun MediCredit tekee myönteisen Lainapäätöksen tai taholtaan Lainatarjouksen, MediCredit toimittaa Asiakkaalle allekirjoittamista varten Sopimuksen ja Maksuaikataulun, lähtien Asiakkaan toiveesta, joko postitse tai sähköpostitse. Samalla MediCredit toimittaa Asiakkaalle Euroopan kuluttajaluoton standarditiedon tietosivun.

3.4. Lainahakijan haettava Lainasumman ja Lainan takaisinmaksukauden pitää vastata MediCreditin tarjottaviin Lainoihin. MediCredit antaa Lainoja, jotka perustuvat MediCreditin Nettisivuilla sijaitsevasta Lainalaskimesta ja/tai Lainatuotteiden taulukosta. MediCreditin annettavien Lainojen yläraja on 6000 euroa, määräajalla enintään 4 vuotta.

3.5. Lainahakemuksen toimittamisen jälkeen Lainanhakijalta MediCreditille, MediCredit arvioi Lainanhakijan luottokelpoisuuden, Lainanhakijan esittämän kuuden (6) kalenterikuukauden tiliotteen ja muiden julkisten ja/tai Lainanhakijan esitettyjen tietojen perusteella. Lainanhakija antaa Lainahakemuksen esittämisellä MediCreditille suostumuksen suorittaa Lainanhakijasta kyselyjä julkisista rekistereistä ja tietokannoista.

3.6. MediCreditillä on oikeus olla maksamatta Lainasummaa, mikäli Lainahakemuksen esittämisen jälkeen selviää, että:

1) Lainanhakija on esittänyt MediCreditille vääriä tietoja itsestään, maksukyvystään tai muista seikoista;

2) Lainanhakijan taloudellinen tilanne on huonontunut sillä tavoin, että Lainasumman palauttaminen vaaditulla tavalla on MediCreditin arvion mukaisesti vaarassa, samoin mikäli Lainanhakijasta on tullut maksukyvytön;

3) Lainanhakijalla on julkisten rekisterien tietojen mukaisesti vaatimusten mukaisesti hoitamattomia velvollisuuksia kolmansien henkilöiden edessä;

4) Lainanhakijan suhteen on aloitettu täytäntöönpanomenettely.

Mikäli MediCreditin tietoon on tullut edellä mainitut seikat, MediCredit ilmoittaa välittömästi Lainanhakijalle Lainahakemuksen tyydyttämättä jättämisen päätöksestä.

3.7. Jos MediCredit päättää tyydyttää Lainanhakijan Lainahakemuksen, ilmoitetaan Lainanhakijalle Lainapäätöksestä s-postilla viimeistään kahdenkymmenen neljän (24) tunnin kuluessa alkaen Lainahakemuksen esittämisestä. Mikäli MediCredit katsoo, etteivät Lainanhakijan haettu Lainasumma ja Lainan palauttamisen eräpäivä vastaisi Lainanhakijan luottokelpoisuutta, MediCredit saattaa tehdä taholtaan Lainatarjouksensa. Mikäli Lainanhakija hyväksyy MediCreditin tekemän Lainatarjouksen, hän ilmoittaa siitä välittömästi MediCreditille sähköpostitse.

3.8. Lainahakemuksen toimittaminen MediCreditille ei ole MediCreditille velvollisuus allekirjoittaa Sopimusta taholtaan eikä antaa Lainasummaa. Mikäli MediCredit päättää olla tyydyttämättä Lainanhakijan Lainahakemuksen, MediCredit ilmoittaa Lainapäätöksellä välittömästi Lainanhakijalle, merkiten Lainapäätökseen tyydyttämättä jättämisen syyn. Lainapäätös toimitetaan Lainanhakijalle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

3.9. Mikäli Lainanhakija ei hyväksy Sopimuksen kohdassa 3.7 säädettyä Lainatarjousta MediCreditin taholta tai ei ilmoita MediCreditille Lainasopimuksen hyväksymisestä kolmessa (3) kalenteripäivässä, Lainanhakijan Lainahakemus katsotaan tyydyttämättä jätetyksi eikä MediCredit suorita Lainasumman maksatusta Hoitolaitokselle.

3.10. Lainasopimus katsotaan solmituksi Medicreditin toimesta Lainasumman Hoitolaitokselle maksatuksen jälkeen.

 

 1. LAINASUMMAN MAKSATUS JA MAKSUAIKATAULU

4.1. Asiakkaan haettava Lainasumma maksetaan MediCreditin toimesta suoraan hoitopalvelua tarjoavalle Hoitolaitokselle. Hoitolaitos tai Asiakas saavat tarvittaessa toimittaa MediCreditille Asiakkaalle tarjottavan hoitopalvelun etumaksulaskun tai laskun, Hoitolaitokselle maksun suorittamisen helpottamiseksi. Lainasumma maksetaan ilman Asiakkaan täydentävää määräystä, viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa.

4.2. Myönteisen Lainapäätöksen tekemisen jälkeen tai Lainatarjouksen hyväksymisen jälkeen Asiakkaan taholta, MediCredit laatii Asiakkaalle, lähtien siinä jälkimmäisen Lainahakemuksesta ja/tai MediCreditin tekemästä Lainatarjouksesta, henkilökohtaisen Maksuaikataulun. Maksuaikataulussa on esitetty Lainasumma, Korko, Erämaksu, Lainasumman palauttamisen eräpäivät, Lainan ja Korkojen kokonaissumma sekä MediCreditin yhteystiedot ja pankkitiedot.

4.3. Asiakkaalle laaditun Maksuaikataulun MediCredit toimittaa Asiakkaalle yhdessä Sopimuksen kanssa joko sähköpostitse, postitse tai Hoitolaitoksen välityksellä. Asiakas vahvistaa Maksuaikatauluun suostumuksensa ja sen saamisen sekä allekirjoittaa Maksuaikataulun ja Sopimuksen joko sähköisesti ja toimittaa Sopimuksen ja Maksuaikataulun MediCreditille sähköpostilla tai omakätisesti paperilla ja toimittaa sen MediCreditille joko Hoitolaitoksen tai käsipostin välityksellä tai itse MediCreditin toimistoon tuoden, viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa Sopimuksen ja Maksuaikataulu saamisen päivästä alkaen.

4.4. Mikäli Asiakas ei ole Sopimusta ja Maksuaikataulua kolmen (3) työpäivän kuluessa saanut, Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa siitä MediCreditille välittömästi.

4.5. Asiakkaan velvollisuutena on palauttaa Laina sekä maksaa Korkoja MediCreditin laatiman Maksuaikataulun mukaisesti. Asiakkaan maksettavat kuukausittaiset Erämaksut katsotaan ajoissa maksetuiksi, mikäli kyseinen summa on Maksuaikataulussa määrättynä eräpäivänä saapunut MediCreditin tilille, joka on esitetty Nettisivuilla ja Maksuaikataulussa. Lainan palauttamisen sekä Korkojen maksamisen enimmäiskausi on 4 vuotta. Lainan palauttamisen kausi ja kyseinen korkomäärä sekä summan suuruus sovitaan Asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti Maksuaikataulussa.

4.6. Mikäli Asiakas ei maksa Lainan Erämaksuja Maksuaikataulussa sovittuina eräpäivinä, MediCreditillä on oikeus periä Asiakkaalta viivästyskorkoa, Sopimuksen kohdan 7.1. mukaisesti. Mikäli Asiakas viipyy kolmen tai enemmän Maksuaikataulussa esitetyn osamaksun maksamisella, MediCreditillä on oikeus sanoa Sopimus irti ennen määräaikaa, Sopimuksen kohdan 8 mukaisesti sekä vaatia koko velkaan olevan Lainasumman sekä Koron maksamista.

4.7. Sopimuksen voimassaolon aikana Asiakkaalla on oikeus vaatia MediCreditiltä Sopimuksesta, Maksuaikataulusta tai mistä tahansa muusta Sopimuksen liitteestä, vahvistetun jäljennöksen toimittamista.

 

 1. KORKO

5.1. Asiakaan velvollisuutena on maksaa Lainasumma ja Korko Maksuaikataulussa merkittynä Erämaksujen maksamisen eräpäivänä. Koron suuruus riippuu Lainasumman suuruudesta ja Lainan palauttamisen kauden pituudesta. Korko maksetaan jokaiselta haetulta ja saadulta Lainasummalta erikseen. MediCreditin Koron laskennan yleiset periaatteet ovat seuraavat: korkoa lasketaan lainajäännökseltä, alustava maksu on 0 %, sopimuspalkkio puuttuu sekä maksaminen tapahtuu kuukausittain annuiteettimaksuina. Korko, korkomäärä sekä luottokustannuksen määrä on esitetty Asiakkaalle toimitettavalla Euroopan kuluttajaluoton standarditiedon tietosivulla.

5.2. Koron summassa ja korkomäärässä sovitaan Asiakkaalle laaditussa henkilökohtaisessa Maksuaikataulussa. Samoin on Koron summa, korkomäärä ja luoton kustannuksen määrä säädetty Euroopan kuluttajaluoton standarditiedon tietosivulla ja mikäli Asiakas on hakenut Lainasumman, jollainen on esitetty MediCreditin Nettisivuilla, Lainatuotteiden taulukossa, niin Koron summa sekä määrä näkyvät myös kyseisestä Lainatuotteiden taulukosta.

 

 1. SOPIMUKSESTA PERÄÄNTYMINEN JA LAINAN PALAUTTAMINEN ENNEN MÄÄRÄAIKAA

6.1. Asiakas saa perääntyä Sopimuksesta, tekemällä kyseisen perääntymisilmoituksen, neljäntoista (14) kalenterinpäivän kuluessa Sopimuksen solmimisen jälkeen. Sopimuksesta perääntyessä Asiakas ja/tai Hoitolaitos, Asiakkaan nimenomaisesta vaatimuksesta, välittömästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, MediCreditille, Lainasumman sekä sovitun Koron, kaudelta, jolloin Lainasumma oli lainattuna Asiakkaalle.

6.2. Edellisessä kohdassa mainittu Sopimuksesta perääntymisen hakemus on toimitettava MediCreditin sähköpostiosoitteeseen. MediCredit vastaa Asiakkaan Sopimuksesta perääntymisen hakemukseen välittömästi, kuitenkin viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa, merkiten maksettavan Lainasumman, Koron summan, Koron laskentatavan sekä Koron yhdeltä päivältä.

6.3. Mikäli Asiakas perääntyy Hoitolaitoksen kanssa solmitusta sopimuksesta tai mistä tahansa muusta sopimuksesta, jonka rahoittamiseksi MediCredit on antanut Asiakkaalle Lainaa sekä maksanut kyseisen Lainasumman Hoitolaitokselle, Osapuolet lähtevät lainasopimuksesta perääntymisessä ja Lainasumman sekä Koron palauttamisessa Sopimuksen kohdista 6.1. ja 6.2.

6.4. Mikäli Asiakas ja Hoitolaitos eivät pääse, hoitopalvelun tarjoamisen sopimuksesta tai muusta Hoitolaitoksen ja Asiakkaan keskinäisestä sopimuksesta, perääntymisen osalta ja MediCreditille Lainasumman sekä Koron palauttamisen osalta sopimukseen, Asiakkaan velvollisuutena on palauttaa Lainasumma ja Korko Sopimuksessa ja Maksuaikataulussa sovituissa osissa ja eräpäivinä.

6.5. Asiakkaalla on oikeus palauttaa Laina ennen määräaikaa. Lainan palauttamisen tapauksessa ennen määräaikaa Asiakas maksaa takaisin Lainan, yhdessä korvauksen kanssa, jonka suuruus on 0,5% Lainasummasta, mikäli Lainan palauttamisen kausi on enintään yksi (1) vuosi sekä 1 % Lainasummasta, mikäli Lainan palauttamisen kausi on pidempi kuin yksi (1) vuosi. Toiveestaan palauttaa Lainan enne määräaikaa Asiakkaan tulee MediCreditille ilmoittaa sähköpostitse välittömästi. Kyseiseen ilmoitukseen MediCredit vastaa välittömästi, mutta viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa sekä merkitsee vastaukseensa korvauksen summan sekä sen laskemisen perusteen.

 

 1. VIIVÄSTYSKORKO JA MAKSUJEN JÄRJESTYS

7.1. Mikäli Asiakas ei maksa Erämaksua  Maksuaikataulussa esitetyksi Kuukausimaksun maksamisen eräpäiväksi, Asiakkaan velvollisuutena on maksaa MediCreditille määräajaksi maksamattomalta summalta viivästyskorkoa 0,3 % päivässä. Viivästyskoron laskenta alkaa Erämaksun eräpäivää seuraavasta kalenteripäivästä ja loppuu määräajaksi maksamattoman Erämaksun MediCreditin tilille saapumisen päivänä.

7.2. Asiakkaalla, jolla on MediCreditin edessä viivästyskorkovelka, on velvollisuus ennen velan maksamista ottaa yhteyttä MediCreditiin, saadakseen tietää maksettavaksi kuuluvan viivästyskoron summa tietyn päivän tasalta. Mikäli Asiakas ei ole ottanut yhteyttä viivästyskorkovelan maksamiseksi MediCreditiin, MediCredit toimittaa neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa Asiakkaalle, velkailmoituksen, johon merkitään maksamattoman Erämaksun summa, viivästyskoron summa ja sen laskemisen peruste.

7.3. Asiakkaan perustellusta hakemuksesta MediCredit saa pienentää Asiakkaan taholta maksettavaksi tulevaa viivästyskorkoa.

7.4. Mikäli Asiakkaan taholta tämän Sopimuksen puitteessa maksetut summat eivät riitä kaikkien perittäväksi muuttuneiden velvollisuuksien täyttämiseksi, katsotaan Asiakkaan suorittama maksu ensimmäisessä järjestyksessä velkaan olevan Lainasumman katteeksi, toisessa järjestyksessä Koron katteeksi sekä kolmannessa järjestyksessä viivästyskoron katteeksi.

 

 1. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN LAINANANTAJAN TAHOLTA

8.1. Mikäli Asiakas viipyy kolmen (3) tai enemmän Maksuaikataulussa säädetyn Erämaksun maksamisella, MediCredit lähettää Asiakkaalle Sopimuksessa sovittuun sähköpostiosoitteeseen hakemuksen, jolla MediCredit antaa Asiakkaalle neljäntoista (14) kalenteripäivän pituisen täydentävän määräajan velkaan olevien Erämaksujen ja viivästyskorkovelan maksamiseksi tai MediCreditin kanssa täydentävän velanmaksusopimuksen solmimiseksi.

8.2. Täydentävän määräajan antaminen MediCreditin toimesta ei vapauta Asiakasta viivästyskoron maksamisesta.

8.3. Mikäli Asiakas haluaa MediCreditin kanssa solmia Sopimuksen kohdassa 8.1. osoitetun täydentävän sopimuksen velan maksamiseksi, hänen velvollisuutensa on vastata MediCreditin hakemukseen välittömästi, mutta viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa, alkaen hakemuksen lähettämisen hetkestä.

8.4. Täydentävä sopimus velan maksamiseksi kirjataan tämän Sopimuksen liitteenä sekä allekirjoitetaan molemman Osapuolen taholta.

8.5. Mikäli Asiakas ei maksa täydentävän määräajan kuluessa MediCreditille velkasummaa tai Asiakas ja MediCredit eivät pääse velan maksamisesta sopimukseen tai Asiakas ei hoida vaatimustenmukaisesti velanmaksusopimusta, MediCreditillä on oikeus sanoa Sopimus irti enne määräaikaa sekä vaatia velkaan olevan Lainasumman, Koron ja kertyneen viivästyskoron maksamista.

 

 1. OSAPUOLTEN VAKUUTUKSET

9.1. Asiakas vakuuttaa Sopimuksen allekirjoittamisella, että:

9.1.1. hän on vastuussa täysimääräisesti minkä tahansa identifiointimahdollisuuksien kautta hänen nimissä esitetyissä Lainahakemuksista ja suostuu, että kaikki kyseiset lainahakemukset katsotaan tehdyksi Asiakkaan taholta ja nimissä.

9.1.2. hän antaa MediCreditille suostumuksen toimittaa 30 päivän kuluessa velan syntymisen jälkeen Asiakkaan henkilöön (nimi, syntymäkuupäivä) ja velkaan liittyvät tiedot (maksuhäiriön syntymisen päivämäärä sekä summa) maksuhäiriöinä julkaisemiseksi AS:ille Krediidiinfo.

9.1.3. hän on tietoinen seikasta, että MediCreditillä on oikeus velan syntyessä Sopimus irti sanoa enne määräaikaa, Sopimuksen kohdan 8 mukaisesti ja mikäli osapuolet eivät pääse velanmaksun osalta yhteisymmärrykseen ja/tai Asiakas täydentävän määräajan kuluessa velkaansa ei maksa, MediCreditillä on oikeus kääntyä velan perimiseksi oikeuteen.

9.1.4. hän on tietoinen seikasta, että mikäli Hoitolaitos ja/tai hän itse toimittaa MediCreditille maksamiseksi laskun tämän Sopimuksen ja sen liitteiden perusteella maksatukseen kuuluvan Lainasumman maksamiseksi Hoitolaitokselle, sisältyvät MediCreditille toimitettavalla laskulla sensitiiviset henkilötiedot.

9.1.5. hän antaa MediCreditille suostumuksensa käsitellä kohdassa 9.1.4 säädettyjä sensitiivisiä henkilötietoja henkilötietojen suojaamisen lain mukaisesti.

9.1.6. hän mahdollistaa MediCreditille kunnes Sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien kokonaan hoitamiseen tarkistaa luottokelpoisuuttaan, toimittaen MediCreditin vaatimuksesta tiliotteensa, ensitilassa, muttei myöhemmin kuin kolmen (3) työpäivän kuluessa, alkaen MediCreditiltä vaatimuksen saamisen hetkestä.

9.1.7. hän on tietoinen seikasta, että MediCreditillä on oikeus rasittaa panttioikeudella Asiakkaalta oleva saatava, kunnes saatava on kokonaan suoritettu (kunnes Lainasumma on kokonaan maksettu takaisin).

9.1.8. hän on tietoinen, että Lainahakemuksen esittämisellä hän antaa MediCreditille suostumuksen suorittaa itsestään kyselyjä julkisista rekistereistä ja tietokannoista.

9.1.9. hän on tietoinen velvollisuudestaan ilmoittaa MediCreditille viiden (5) työpäivän kuluessa jokaisesta seikasta, joka huonontaa tai saattaa huonontaa hänen maksukykyään ja/tai taloustilannetta, nykyisistä tai mahdollisesti ilmenevistä ongelmista Sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien hoitamisessa ja jokaisesta Asiakkaan vastaan aloitetusta konkurssi- ja/tai täytäntöönpanomenettelystä. Yllämainittujen seikkojen ilmenemisen tapauksessa Asiakkaan velvollisuutena on välittömästi ilmoittaa MediCreditille sekä jälkimmäisen ehdotuksesta solmia velan palauttamiseksi täydentäviä sopimuksia.

9.1.10.. Lainahakemuksen esittäminen ja Sopimuksen solmiminen eivät johdu Asiakkaantaholta Asiakkaan vaikeasta taloustilanteesta, poikkeuksellisesta tarpeesta, riippuvuussuhteesta, kokemattomuudesta eikä muusta sellaisesta seikasta.

9.1.11. hän ymmärtää täysin hänelle Sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien sisällön ja laajuuden sekä Sopimuksen solmiminen on hänen vapaa tahtonsa, joka ei tapahdu MediCreditin eikä kenenkään muun henkilön vaikutuksesta.

9.1.12. hän on lukenut Sopimuksen, ymmärtänyt sen täysin ja suostuu Sopimuksen kaikkiin ehtoihin.

9.2. MediCredit vakuuttaa Sopimuksen allekirjoittamisella, että:

9.2.1. hän käsittelee Asiakkaan henkilötietoja ja hänen tietoon tulleita sensitiivisiä henkilötietoja äärimmäisen huolellisesti, lähtien henkilötietojen suojaamisen laista ja muusta asianmukaisesta lainsäädännöstä.

9.2.2. hän ei julkaise tämän Sopimuksen solmimisessa ja täytäntöönpanossa hänen tietoon tulleita Asiakkaan mitä tahansa tietoja kolmansille henkilöille, paitsi Sopimuksen kohdissa  9.1.2 ja 9.1.3 säädetyissä tapauksissa ja mikäli tietojen julkaiseminen on määrätty voimassaolevassa lainsäädännössä.

 

 1. LOPPUSÄÄDÖKSET

10.1. Sopimus astuu voimaan hetkenä, mikäli se katsotaan solmituksi Sopimuksen kohdan 3.10. mukaisesti. Sopimus on voimassa Osapuolten taholta kaikkien velvollisuuksien täyttämiseen saakka.

10.2. Kaikki Sopimukseen liityvät tiedot toimitetaan Osapuolten kesken kirjallista jälleenesitystä mahdollistavassa muodossa viroksi Sopimuksessa merkittyyn postiosoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai muuhun osoitteeseen, jonka toinen Osapuoli on kirjallisesti toiselle Osapuolelle ilmoittanut. Ilmoituksen lähettämisessä kirjattuna kirjeenä katsotaan ilmoitus saaduksi, kun ilmoituksen postituksesta on kulunut viisi (5) kalenteripäivää. Ilmoituksen lähettämisessä sähköpostilla katsotaan ilmoitus saaduksi, kun ilmoituksen lähettämisestä on kulunut yksi (1) kalenteripäivä.

10.3. Asiakkaalla on aina oikeus, tämän Sopimuksen ja sen liitteiden vastaavuuteen liittyen, kääntyä pätevän valvontalaitoksen puoleen, jota on Kuluttajasuojeluvirasto (Tarbijakaitseamet) (Rahukohtu 2, 10130 Tallinna, VIRO).

10.4. Kaikki sopimuksesta johtuvat riidat yritetään ratkaista oikeuden ulkopuolella ja Osapuolten sopimuksesta. Asiakkaalla on oikeus kääntyä oikeuden ulkopuolisen sopimuksen tavoittelemiseksi Kuluttajasuojeluviraston luona toimivaan kuluttajareklamaatioiden lautakuntaan. Mikäli sopuun ei päästä, riidat ratkaistaan Harjun Maakuntaoikeudessa.

10.5. Sopimuksen allekirjoittamisella Osapuolet vakuuttavat, että Sopimuksessa heistä ilmoitetut tiedot ovat oikeat, Sopimuksen ehdot vastaavat heidän tahtoaan sekä he ovat oikeutettuja solmimaan ja allekirjoittamaan Sopimuksen.

 

 1. SOPIMUKSEN ASIAKIRJAT

11.1. Sopimuksen asiakirjat koostuvat Sopimuksesta, Sopimuksen liitteistä sekä Sopimuksen muutoksista, joista voidaan sopia Sopimuksen solmimisen jälkeen.

11.2. Sopimuksen solmimisen aikana Sopimukseen on liitetty seuraavat Sopimuksen liitteet:

Liite 1 – Maksuaikataulu

Liite 2 – Euroopan kuluttajaluoton standarditiedon tietosivu