Ehdot

Facebook

MÄÄRITELMÄT

 1. Lainanantaja on MediCredit OÜ, Rek.nro 12533115 osoite Pärnu mnt 67a, Tallinna, Harjumaa 10134, Viro.
 2. Lainanhakija – vakituisesti Virossa tai Suomesse asuva 21 – 75-vuotias luonnollinen henkilö, joka on oikeus-, toiminta-, ja päätösvaltainen Viron tai Suomen lainsäädännön mukaan. Lainanhakijan ja Lainanottajan on oltava yksi ja sama henkilö.
 3. Lainansaaja – Lainanhakija, jonka Lainahakemus on saanut myönteisen vastauksen ja jonka kanssa MediCredit OÜ on tehnyt sopimuksen. Sopimuksessa jäljempänä Asiakas.
 4. Kotisivu on MediCredit OÜ:n virallinen internet-kotisivu www.medicredit.ee.
 5. Lainahakemus on Sopimuksen perusteella tehty lainanhakijan aiesopimus Lainamäärän saamiseksi, jonka Lainanhakija toimittaa MediCredit OÜ:lle tietokoneverkon kautta ja joka on MediCredit Oü:n myöntämän lainan kiinteä liite.
 6. Aikataulu – Lainasopimuksen yleisien ehtojen mukaan laadittu Lainan takaisinmaksu-aikataulu, jossa on osoitettu erämaksukertojen määrä, erämaksun summa ja eräpäivät. Aikataulu on yksi Sopimuksen liitteistä.
 7. Sopimus on tämä Lainasopimus kaikkien liitteineen.
 8. Puoli tai puolet on/ovat MediCredit Oü ja Lainansaaja erikseen tai yhdessä.

HAKEMUKSEN ESITTÄMINEN

 1. Ensimmäisellä kerralla  hakiessa  Lainaa, pitää Lainanhakijan rekisteröityä MediCredit OÜ:n kotisivuilla  www.medicredit.ee, jossa Lainanhakijan on esitettävä tarvittavat tiedot.
 2. Rekisteröitynyt käyttäjä voi esittää Lainahakemuksen itsepalveluympäristössä www.medicredit.ee.
 3. Lainanhakijan on tutustuttava perusteellisesti ennen Lainahakemuksen esittämistä Lainanantajan kotisivuilla oleviin Sopimuksen yleisehtoihin.

LAINAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN

 1. MediCredit OÜ analysoi Lainahakemuksen saatua Lainahakemusta ja Lainansaajan luottokelpoisuutta toimitettujen tietojen ja asiakirjojen  mukaan ja  MediCredit OÜ:lle  julkisista tietokannoista saatavien tietojen mukaan. Lisäksi  voi MediCredit OÜ pyytää Lainansaajalta todisteita tuloista, taloudellisesta tilanteesta ja Lainan takaisinmaksukykyisyydestä.
 2. MediCredit OÜ voi ilman perusteluja ja parhaan harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä minkä tahansa Lainahakemuksen, Lainahakemuksen ja Lainansaajan esittämien tietojen analysoinnin perusteella. Lainanantaja lähettää Lainansaajalle ilmoituksen Lainahakemuksen hylkäämisestä sähköpostilla tai tekstiviestillä niin pian kuin mahdollista lainahakemuksen saamisen jälkeen.
 3. Lainasopimus katsotaan solmituksi MediCreditin Lainapäätöksen jälkeen.

LAINANSAAJAN VELVOLLISUUDET

 1. Lainanottaja on sitoutunut mahdollistamaan MediCredit OÜ:lle Lainansaajan taloudellisen tilanteen tarkistamisen Sopimuksesta johtuvien takaisinmaksuvelvollisuuksien kokonaisen täyttämisen asti, tavoitteena on arvioida esitettyjen tietojen todenperäisyyttä ja Lainansaajan kykyä täyttää Sopimuksellisia maksuvelvoitteita. MediCredit OÜ:n vastaavan pyynnön jälkeen Lainansaajan on esitettävä taloudellisen tilanteen selvitys viimeistään 3 (kolmen) työpäivän kuluessa.   
 2. Lainansaaja on velvollinen ilmoittamaan itse MediCredit OÜ:lle jos:
 • on joutunut tilanteeseen, joka vähentää tai voi vähentää hänen maksukykyään;
 • on syntymässä tai on syntynyt vaikeus täyttää Sopimuksen mukaisia velvoitteita;
 • muista mahdollisista tilanteista, jotka heikentävät tai voivat heikentää taloudellista tilannetta tulevaisuudessa;
 • muuttuvat  henkilö- tai yhteystiedot.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOTTAMUKSELLISUUS

 1. Lainanhakijan ja Lainansaajan on annettava lainahakemuksen jättämisen jälkeen MediCredit OÜ:lle täyden ja ehdottoman suostumuksen käsitellä heidän henkilökohtaisia tietoja ja välittää niitä kolmansille osapuolille vain Yleisehdoissa ja laissa määrätyissä tapauksissa.
 2. Henkilötietoja käsitellään tavoitteella pyrkiä arvioimaan Lainanhakijan maksukykyä ja taloudellista luotettavuutta, mikä mahdollistaisi tehdä, muuttaa ja noudattaa Lainasopimusta; MediCredit OÜ:n  palvelujen tarjoamiseksi  ja riskien vähentämiseksi ja estämiseksi.
 3. Samoin käsittelee Minicredit OÜ Lainanhakijan ja Lainansaajan henkilötietoja laista johtuvien velvollisuuksien täyttämiseksi (esim. tietojen välittäminen tutkimuslaitoksille ja toimeenpanijoille ja loukattujen oikeuksiensa suojeluksi.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

 1. Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta kolmansille osapuolille tietoa Sopimusehtoista ilman toisen Sopimuspuolen kirjallista suostumusta. Sopimusehtoja voidaan julkaista ilman toisen osapuolen suostumusta, jos toinen osapuoli rikkoo Sopimusta ja ehtojen julkaiseminen on tarpeellinen Sopimuksen täyttämisen pakottamiseksi ja/tai Sopimuksesta johtuvien vaatimuksien täyttämiseksi, ja jos ehtojen julkaiseminen on säädetty voimassa olevissa  lainsäädännöissä.
 2. Lainasaaja on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Lainansaaja on velvollinen korvaamaan MediCredit OÜ:lle kaikki velan ulosottoon liittyvät  kohtuulliset kustannukset.
 3. Sopimuksen tekemisellä Lainansaaja vakuutta, että on lukenut Sopimuksen, sen täysin ymmärtänyt ja hyväksyy kaikki Sopimuksen ehdot.
 4. Kaikki tästä Sopimuksesta syntyneet kiistat ratkaistaan osapuolten välisillä neuvotteluilla luottamuksellisesti eikä tehdä riidanratkaisun aikana ja/tai jälkeen ilmoituksia eikä anneta kommentteja julkisuuteen, mukaan lukien tiedotusvälineet.
 5. Sopimuksen tekemisellä osapuolet vahvistavat, että Sopimuksessa olevat tiedot ovat oikeat, Sopimuksen ehdot ovat halun mukaiset ja he ovat oikeutettu solmimaan Sopimuksen ja allekirjoittamaan sen.
 6. Kaikki valitukset ja vaatimukset on Lainansaan toimitettava MediCredit OÜ:n kotisivun kautta, sähköpostitse tai kirjallisesti paperilla. Kaikkien tällaisten ilmoitusten on sisällyttävä ilmoituksen sisällöstä johtuvat tarkat seikat ja asianmukaiet asiakirjat. MediCredit OÜ tekee kaikki kohtuullisesti mahdollisen, jotta voisi vastata valitukseen ja/tai vaatimukseen  seitsemän (7) päivän kuluessa edellä mainitun asiakirjan saamisesta alkaen.